Home Trianalia Cerita humor bahasa jawa Cewek Level Facebook

Cerita humor bahasa jawa Cewek Level Facebook

<1094

Sopo sing durung turu,ayo merapat rene lurRr tak critani

Isuk iku paijo moro neng omahe paiman

PAIMAN : dengaren isuk isuk kowe rene

PAIJO : Sing mesti aku arep ngejak kowe

PAIMAN : arep ngejak aku golek mangan

PAIJO : JIANGKRIK! uripmu mung mongan mangan,aku rene iku arep ngejak kowe marani cewek

PAIMAN : marani cewek neng ngendi jo

PAIJO : wes,ora usah kakean camkem,sepeda motormu ndang di stater

PAIMAN : bocah GATELISASI,Kowe rene arep kon ngeterne ,rumangsamu aku tukang ojek

PAIJO : mosok ngeterne konco ora gelem(macak nelongso koyok kethek galau)

Akhire paijo lan paiman budal neng TKP

tekan TKP paijo lingak linguk gelek'i cewek sing di kenal teko FACEBOOK,paiman dikon ngenteni neng omah gubuk karo nyuwili gogrokan gedhek

Dilalah neng ngisor wit enek cewek sing lagi lingguh

PAIJO : mbak,sampean opo sing jenenge srintil

CEWEK 2 : Meneng ora jawab

PAIJO : srintil iku Duwe FACEBOOK Jenenge $Ri si c€w€k c€t¥a c€l@lo€ m€ngg¤d@

CEWEK 2 : meneng karo dlongop ndelok rupane paijo sing koyok tangki sedot WC

tekan mburine enek cewek sing bengok bengok nyeluk'i paijo

SRINTIL : Aku neng mburimu mas,jenengku srintril

Paijo nyawang langsung mlayu marani paiman

PAIJO : man,ayo cepet muleh

PAIMAN : meneng wae ora nyauri

PAIJO : sing jenenge srintil rupane koyok gendruwo manak

PAIMAN : rupane di krukupi kresek

PAIJO : kowe meneng wae ora ndang mlayu kenopo

PAIMAN : meneng wae malah areP nangis

PAIJO : opo kowe tau kenal karo srintil

PAIMAN : aku kenal srintil

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IKU MBOK KU jo

Paijo langsung muleh karo ngesot

LIKE & BAGIKAN

By

.

.

.

[[ Kang men ]]

TRENDING

VLOG