Home Trianalia Cerita humor bahasa jawa Paijo Nyetir Becak

Cerita humor bahasa jawa Paijo Nyetir Becak

<1089

Isuk iku paijo mangkat nyambut gawe nyetir becak

Tekan perjalanan enek penumpang arep numpak becak jenenge srintil lagi ngeterne anak'e sekolah

SRINTIL : pak becak

PAIJO : Arep neng ngendi mbak

SRINTIL : ngeterne anakku neng sekolahan bayare piro

PAIJO : bayare 10ewu

SRINTIL : kok larang to pak,

Nek aku sing numpak bayar piro

PAIJO : bayare 10ewu

SRINTIL : lha terus anakku bayare piro

PAIJO : tetep 10ewu

SRINTIL : sing genah ae pak kok tambah larang dadi 20ewu

PAIJO : opo sampean sing tak becak

SRINTIL : emange aku sing sekolah,

Sek...sek...sek...tak baleni maneh.

Nek aku sing numpak bayare piro?

PAIJO : 10ewu mbak

SRINTIL : nek anakku sing numpak bayare piro?

PAIJO :bayare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GRATIS mbak

SRINTIL : nek ngono anakku sampean terne sekolah,kan bayare gratis

SRINTIL : WOW! Wedus gembel @#&%

Awan iku srintil arep jemput anak'e sing sekolah ketemu paijo maneh

SRINTIL : pak becak

PAIJO : arep neng ngendi mbak

SRINTIL : arep jemput anakku sekolah

PAIJO : wes ndang numpak

SRINTIL : aku ora numpak anakku ae sampean jemput,kan bayare ijek

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GRATIS to pak

PAIJO : GRATIS MBOK MU KIPER!?

DAsare wong EDAN

 

LIKE & BAGIKAN

by

.

.

.

[[ kang men ]]

TRENDING

VLOG